logo
 
 

Občanské sdružení
„Znovuzrozený porod“

Zaregistrováno MVČR
dne 31.12. 2002

IČO 26612691

Fügnerova 50
543 01 Vrchlabí

Kontakt:
konvalinova.iva@seznam.cz
ivanakorbelarova@seznam.cz

Telefon:
737 475 943

 

Cíle a činnost sdružení

Zápis z valné hromady

Současná situace

Reakce v médiích

 

Porodnice ve Vrchlabí
dne 16. dubna
znovu zahájila provoz.

Otázkou zůstává,
zda její nová podoba
dává důvod
k optimismu.logo2
 
 

Vítáme Vás na webových stránkách našeho sdružení a zveme Vás k přečtení zápisu z valné hromady, konané dne 13. ledna 2007.

Registraci našeho občanského sdružení předcházelo několik měsíců debat a společných úvah lidí blízkých vrchlabské porodnici a především myšlence nemedikovaného, či tzv. „přirozeného“ porodu.

Vrchlabská porodnice se stala v České republice známým pojmem, její pověst se rozšířila natolik, že ji postupem času začali vyhledávat rodiče doslova z celé České republiky. Ovšem přijet do města, často velmi vzdáleného místu bydliště rodící maminky, to přináší určité nepohodlí a může to také přinést některá případná nedorozumění (vrchlabské penziony se staly během několika posledních let útočištěm mnohých rodin, které před porodem děťátka potřebovaly na několik dnů ubytovat; někteří rodiče přijížděli do Vrchlabí s poněkud mlhavou představou, čím se vlastně zdejší porodnice liší od jiných porodnických zařízení v České republice – jejich očekávání se utvářelo na základě informací z druhé ruky či na základě publikovaných článků v médiích).

A tak vznikla myšlenka vytvořit novou institucionální platformu: jednak pro snazší shromažďování finančních prostředků na zakoupení některého potřebného vybavení pro porodnické oddělení (vybavení, které nebylo možné hradit z rozpočtu nemocnice), jednak, a to především, jako odpovídající zázemí pro případnou realizaci dalších aktivit, které se šířením a realizací myšlenky nemedikovaného, „přirozeného“ porodu souvisejí.

Vrchlabská porodnice se jaksi spontánně stala modelovým pracovištěm, které začali vyhledávat také studenti, kteří se o nemedikovaný porod zajímají (například budoucí porodní asistentky, duly, ale i všeobecné zdravotní sestry). Už v roce 2002 bylo zřejmé, že pro práci se studenty, pro vydávání potřebných výukových materiálů, a především pro kvalitní fungování pracoviště bude třeba udělat veliký kus týmové práce, na kterou nestačí ani stávající personál porodnického oddělení, ani finance, které má oddělení k dispozici. Vznik sdružení a jeho registrace byly tedy odpovědí na stále silněji pociťované potřeby lidí, kteří se na myšlence nemedikovaného porodu podíleli a také lidí, kteří pro její uchování a šíření byli ochotni mnohé udělat. Byli mezi nimi jednak někteří zaměstnanci gynekologicko-porodnického oddělení vrchlabské nemocnice, jednak někteří rodiče, kterým se v minulosti ve Vrchlabí narodilo děťátko. Mezi rodiči byli lidé nejrůznějšího profesního zázemí, někteří z nich se s našim sdružením podělili o své zkušenosti s registrací občanského sdružení a přislíbili svou profesionální pomoc i do budoucna.

Roky, které po registraci našeho sdružení následovaly, byly dobou dalšího zrání některých myšlenek (například myšlenky vytvořit ve spolupráci s nemocnicí samostatné centrum, které by dávalo prostor pro práci s rodiči v průběhu těhotenství i se studenty a dalšími zájemci o praxi, disponovalo by také odpovídající ubytovací kapacitou jak pro rodiče, tak pro praktikanty, a poskytovalo by zázemí pro další důležité aktivity, které jsou součástí cílů našeho sdružení.)

Personální situace na gynekologicko-porodnickém oddělení se však v poslední době velmi zkomplikovala, a tak se aktivity členů našeho sdružení na čas poněkud zredukovaly na reflexi napjaté situace mezi zaměstnanci oddělení a na odpovídající reakce na ni.

Současně začal projekt nového vzdělávacího a porodního centra dostávat v našich úvahách poněkud jasnější obrysy, a tak v současné době, kdy je reálná naděje na stabilizování personální situace na oddělení, svoláváme valnou hromadu, abychom mohli ve své práci postoupit dál, abychom mohli přispět ke znovuotevření porodnického pracoviště, kde personál dokáže vést nemedikovaný porod, a aby se vize, vyplývající z našich zkušeností i stanov našeho sdružení, mohly začít naplňovat.

Předpokládáme, že po sobotní valné hromadě uveřejníme na těchto webových stránkách více čerstvých informací jak k personální situaci na gynekologicko-porodnickém oddělení, tak k situaci, která dnešnímu stavu předcházela. Rádi bychom, aby se tyto naše webové stránky staly cestou, kterou budou k zájemcům putovat objektivní a čerstvé informace „přímo od zdroje“ – rádi bychom totiž napomohli znovuobnovení tradice nemedikovaného porodnictví ve Vrchlabí, což se v současné době neobejde bez poskytnutí základních informací jak odborné, tak nejširší laické veřejnosti. Jak jsme totiž už zaregistrovali, objevily se v médiích i mezi lidmi některé poněkud zkreslené informace, které současnou situaci ve Vrchlabí nejen nepopisují objektivně a pravdivě, ale které ji mohou ve svém důsledku komplikovat.

Těšíme se na Vás všechny, komu není osud vrchlabské porodnice lhostejný: přijeďte na sobotní valnou hromadu, sledujte naše webové stránky, a můžete-li, podpořte nás: jak svým zájmem, tak případně svou radou, zkušeností či finančním darem.